Bestellen van bloemen


Vooraleer uw bestelling in te voeren gelieve onderstaande voorwaarden te lezen en te aanvaarden!

  • Alle prijzen zijn inclusief kosten en btw. De factuur die volgt is contant betaalbaar bij ontvangst. Alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd in alle geschillen uitspraak te doen. Alle kosten van rechtsvervolging zijn ten laste van de nalatende. Klachten zijn alleen geldig als ze schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

  • De bestelling wordt onmiddellijk behandeld en de bloemen geleverd uiterlijk 1 uur voor aanvang van de geplande plechtigheid.

  • Gezien de korte termijn tussen de bestelling en de levering is er geen herroepingsrecht van toepassing.

  • Onze onderneming is in overeenstemming met de privacy regels. Uw persoonsgegevens worden enkel door ons zelf verwerkt en op geen enkele manier met derden gedeeld. Ze worden bewaard binnen onze interne IT beveiliging en na ontvangst van uw betaling verwijderd.
Bloemstuk

Facturatie
Levering

Powered by BreezingForms